Logo livraison doceo

WIJ LEVEREN OVERAL IN BELGIË BINNEN 24

Verwerking van persoonsgegevens

DOCEO S.A. Verzamelt en verwerk de identiteitsgegevens en de gegevens die zij ontvangt van de [opdrachtgever] met betrekking tot de klant zelf, diens personeel, medewerkers, beambten en alle andere nuttige contactpersonen. Het uiteindelijke doel van deze verwerking is de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van klanten, boekhouding en activiteiten van directe prospectie, zoals het versturen van verkoop- of commerciële informatie. De juridische basis is de uitvoering van een contract, het naleven van wettelijke en regelgevende verplichtingen (zoals de aangifte van werken 30 bis) en/of het rechtmatige belang van de onderneming DOCEO S.A.

Voor directe prospectie via e-mail (zoals nieuwsbrieven of mededelingen i.v.m. komende evenementen), geeft [de opdrachtgever] zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan de onderneming DOCEO S.A. Om gebruik te maken van zijn persoonsgegevens [optioneel]. De verantwoordelijke voor de verwerking is de onderneming DOCEO S.A. waarvan de zetel gevestigd is in de rue Léopold Génicot 5 te 5380 FERNELMONT en met het ondernemingsnummer 0525.986.260. De hiervoor vermelde persoonsgegeven zullen worden verwerk in overeenstemming met de bepalingen van het algemeen reglement op de gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgestuurd naar onderaannemers, geadresseerden en of naar derden voor zover dit nodig is in het kader van de voormelde doelstellingen voor de voormelde verwerking. De [opdrachtgever] is aansprakelijk voor de juistheid en het bijhouden van de persoonsgegevens die hij aan de onderneming DOCEO S.A. levert en hij verplicht er zich toe om de bepalingen van het algemeen reglement op de gegevensbescherming van de personen, wier gegevens hij de persoonsgegevens van de S.A. DOCEO heeft doorgestuurd, evenals met betrekking van alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de S.A. DOCEO, van diens personeel, medewerkers en beambten kan ontvangen, strikt na te leven.

De [opdrachtgever] bevestigt dat hij correct over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten in verband met inzage, correctie, verwijdering en verzet, is geïnformeerd. Voor nadere details verwijst de S.A. DOCEO uitdrukkelijk naar de informatieve nota inzake gegevensbescherming, waarvan de tekst op de website van de S.A. DOCEO kan worden geraadpleegd. De [opdrachtgever] erkent kennis te hebben genomen van deze nota en aanvaardt de inhoud ervan.

Doceo

SA

Rue Léopold Genicot ZI Nov. 5 5380 Fernelmont

081 43 44 05

info@doceo.be

BE 0525.986.260

Commerce de détail d'articles de droguerie et de produits d'entretien en magasin spécialisé